Kancelaria Notarialna Katarzyna Piwoni

IMG_2619Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej Katarzyny Piwoni z siedzibą w Szczecinie (Szczecin-Zdroje).

Kancelaria mieści się na Prawobrzeżu (Notariusz Szczecin Prawobrzeże) w okolicach Ronda Zdroje. Lokal znajduje się na 1 piętrze. Przed Kancelarią jest duży parking dla klientów Kancelarii.

Notariusz (dawniej rejent) to osoba zaufania publicznego powoływana przez ministra sprawiedliwości. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Zapraszmy Państwa do współpracy
Notariusz Katarzyna Piwoni
Kancelaria Notarialna Szczecin-Zdroje (Prawobrzeże)