Kancelaria Notarialna Katarzyna Piwoni

Opłaty Notarialne w Kancelarii Katarzyny Piwoni

Notariusz Katarzyna Piwoni pobiera opłaty za różnorodne czynności notarialne:

  1. Opłaty notarialne

    Wynagrodzenie notariusza za dokonanie różnorodnych czynności notarialnych jest ustalane na podstawie umowy ze stronami czynności, uwzględniając maksymalne stawki taksy notarialnej. Kwota wynagrodzenia jest zwiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Każde wynagrodzenie jest indywidualnie dopasowane do specyfiki czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    Zwolnienie od opłat:
    Strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia bez uszczerbku dla siebie i rodziny, może ubiegać się o zwolnienie od opłat u sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Po potwierdzeniu potrzeby dokonania czynności notarialnej, sąd może wyznaczyć notariusza do jej wykonania, a koszty ponosi Skarb Państwa.

    Taksa notarialna

  2. Podatki i inne opłaty

Notariusz Katarzyna Piwoni
Kancelaria Notarialna Szczecin-Zdroje (Prawobrzeże)